Aktuellt

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet”

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården”. Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2015 i Kalmar

Moderator: Tandvårdschef Anders Nylander, Kalmar Torsdag 24/9 2015: Tidig upptäckt – det är bara barn, Professor Gunilla Klingberg, Malmö Tidig upptäckt – karies hos det lilla barnet, Odont. dr. Margaret Grindefjord, Stockholm Varför kommer inte tänderna fram? – Retention av hörntänder och molarer, Docent Heidrun Kjellberg, Lund Vad är det vi ser? -Avvikelser i tandens mineralisering, Odont.

Läs mer

Nummer 1 – 2015

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Debatt och synpunkter • Vårmötet 2015 • Malmö Utbildningen • TAKO-senteret i Oslo • Privata Pedodontister • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Julordlek med svar • Barntandvårdsdagar 2015 • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet nr

Läs mer

Nummer 2 – 2014

•  Styrelsen •  Sektionerna •  Från redaktionen •  Kalendarium •  Nästa nummer •  Ordföranden har ordet •  Sektionerna rapporterar •  Med en passion för barntandvård •  EAPD 2014- Sopot •  Kom HIT-projektet •  Barntandvårdsdagarna i Karlstad •  Jens ”still going strong” •  Rapport från IADH:s kongress •  Linda Rosén och hjärtebarn •  Föreningens hemsida!!! • 

Läs mer

Nummer 1 – 2014

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Tromsø • Grundutbildningen i Göteborg • Blivande kollegor • Efterlysning • Avhandlingsreferat H Isaksson • Avhandlingsreferat M Rythén • Boktips • Stipendier att söka • Fler stipendier • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet

Läs mer

Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser   Svenska pedodontiföreningens vårmöte 14-15 maj, Tylösand (Mer information kommer) EAPD kongress 1-4 juli 2020, Hamburg, Tyskland IADT 17-20 juni 2020, Lissabon (INSTÄLLT) Barntandvårdsdagar 24-25 september 2020, Linköping  (Mer information kommer) IADH 23-26 september 2020, Acapulco (INSTÄLLT) IADR 17-20 mars 2021, Boston, USA IAPD kongress 7-12 juni 2021, Maastricht, Holland EAPD Interrim seminarium, 23-24 april 2021, Oslo Disputationer

Läs mer
Sida 3 av 912345...Sista »