Aktuellt

Nummer 1 – 2014

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Tromsø • Grundutbildningen i Göteborg • Blivande kollegor • Efterlysning • Avhandlingsreferat H Isaksson • Avhandlingsreferat M Rythén • Boktips • Stipendier att söka • Fler stipendier • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet

Läs mer

Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser   EAPD Kongress, 20-23 juni 2018, Lugano, Schweiz  IADR Kongress 25-28 juli 2018 London, England  IADT Kongress 16-18 Augusti 2018, San Diego, USA IADH Kongress 31 augusti till 2 september 2018, Dubai Barntandvårdsdagar 20-21 september 2018, Ronneby EAPD Interrim seminarium 3-4 maj 2019, Kreta IAPD Kongress 3-7 juli 2019, Cancun, Mexico  Disputationer Meddela Tita om kommande

Läs mer

Nummer 2 – 2013

Från redaktionen På gång… Ordforande har ordet Rapport från Riksstämman Barntandvårdsdagarna 2013 Presentation ST-tandläkare Halvtidsrapport—Johanna Norderyd Rapport från sektionerna Down syndrom och parodontal hälsa Rapport från sektionerna Malmö-Zagreb-Malmö Minnesord   Läs hela Barntandläkarbladet (pdf)

Läs mer

Nummer 1 – 2013

Nummer 1 – 2013 av Barntandläkarbladet med ny information för alla intresserade av barntandvård. På gång Från redaktionen Ordförande har ordet Anna-Lena Hallonsten Rapport från sektionerna Presentation ST-tandläkare Från pedodontist till TePe-specialist Rapport från sektionerna Vårmötet Autoreferat: Oral hälsa och JIA Presentation ST-tandläkare Smartare än en femteklassare Att verka där behovet är som störst Fyrtio år

Läs mer

Vårmöte 2014

Missa inte årets vårmöte! 15-16 maj Ystad Saltsjöbad Huvudtema: Kvalitetsregister Tema fredag; bettfysiologiska aspekter på barn- och ungdomstandvård Välkomna!

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2014 i Karlstad

Lokal: Karlstad Congress Culture Centre (CCC) Moderator: Hans Östholm Tema: ”Handle with care” – Svårbehandlade barn och ungdomar i tandvården   Torsdag den 25 september Barn med neuropsykiatrisk diagnos i tandvården, Professor Gunilla Klingberg Vad ska vi tänka på när vi har barn med Downs syndrom i tandläkarstolen? Odont. dr. Georgios Tsilingaridis  Tandvård + Hjärtbarn = Sant.

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2013 i Skövde

Billingehus, Skövde Lokal: Billingehus, Skövde Moderator: Ann-Charlotte Sundelin Tema: Barn- och ungdomstandvård i förändring   Torsdag den 19 september Barn- och ungdomstandvård förr och nu – varför gick det så? Professor Göran Dahllöf, Stockholm Sjuk, fel antal tänder eller konstiga tänder… Hur gör jag nu? Professor Christina Stecksén-Blicks, Umeå Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – viktigt

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2012 i Tylösand

Barntandvårdsdagar 2012 i Tylösand Lokal: Hotell Tylösand Moderator: Gunilla Swanholm Tema: ”Var så god och skölj – Evidensbaserad information i vardagen” Torsdag den 20 september kl. 08.50 – 17.30 Riskvärdering Varför är det viktigt med evidensbaserad kunskap? Ingegerd Mejàre Riskvärdering – är det bättre än att chansa? Gunnel Hänsel-Petersson Omhändertagande Utdelning av stipendier Christer Ullbro Kan man bota

Läs mer
Sida 3 av 812345...Sista »