Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser

 

IADR 18-21 mars 2020, Washington DC

Svenska pedodontiföreningens vårmöte 14-15 maj, Tylösand

EAPD kongress 1-4 juli 2020, Hamburg, Tyskland

IADT 17-20 juni 2020, Lissabon

IADH 23-26 september 2020, Acapulco

IAPD kongress 7-12 juni 2021, Maastricht, Holland

EAPD Interrim seminarium, 2021, Oslo

Disputationer

Meddela Tita om kommande disputationer så läggs det ut här

(tita.mensah@regionvarmland.se)