Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser

 

Barntandvårdsdagarna 26-27 september 2019, Borås

EAPD kongress 1-4 juli 2020, Hamburg, Tyskland

IAPD kongress 7-12 juni 2021, Maastricht, Holland

EAPD Interrim seminarium, 2021, Oslo

Disputationer

Meddela Tita om kommande disputationer så läggs det ut här