Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser

Vårmötet 2018 (medlemmar loggar in för mer information) Mer information kommer

EAPD Kongress, 20-23 juni 2018, Lugano, Schweiz 

IADR Kongress 25-28 juli 2018 London, England 

IADT Kongress 16-18 Augusti 2018, San Diego, USA 

Disputationer

Meddela Tita om kommande disputationer så läggs det ut här