Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser

Östra sektionens årsmöte med föreläsning 171026, inbjudan öppen för alla intresserade

Riksstämman 15-17 november 2017, Stockholm 

IAPD Kongress, 4-7 oktober 2017, Santiago, Chile

Vårmötet 12-13 april 2018, Kiruna (medlemmar loggar in för mer information)

EAPD Kongress, 20-23 juni 2018, Lugano, Schweiz 

IADR Kongress 25-28 juli 2018 London, England 

IADT Kongress 16-18 Augusti 2018, San Diego, USA 

Disputationer

Meddela Tita om kommande disputationer så läggs det ut här