Aktuellt

Barntandvårdsdagar 2011 i Växjö

Lokal: Växjö Konserthus Moderator: Tandvårdsdirektör Annika Kahlmeter Tema: Prevention – för barnets bästa Torsdag den 22 september kl 08.50 – 17.45 Smärta – rädsla Hur kan vi bedöma och behandla barns smärta i tandvården? Med dr Stefan Nilsson, Göteborg Varför blir vissa barn tandvårdsrädda? Fil dr Jesper Lundgren, Göteborg Oral hälsa Hur uppfattar och prioriterar ungdomar sin munhälsa?

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2010 i Norrköping

Lokal: Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping Moderator: Tandvårdschef Raimo Pälvärinne Tema: Livsstil och oral hälsa  Torsdag den 23 september kl 08.50 – 17.45 Livsstil Hur mår barn i Sverige? – Marie Köhler Barn som far illa – Barntandvårdens roll – Fredrik Malmberg Utdelning av stipendier – Christer Ullbro Motiverande samtal Tobaksprevention – något för tandvården

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala

Lokal: Uppsala Konsert & Kongress Moderator: Tandvårdsdirektör Eva Ljung Tema: Vanliga ovanligheter i barntandvården  Torsdag den 24 september kl 08.50 – 17.45 Diagnostik – när, var, hur Röntgen, vad ser vi – och vad såg vi inte? – Odont dr Karin Ridell, Malmö Digital röntgen – vad ska vi tänka på?– Odont dr Kristina Hellén-Halme, Malmö Bettutveckling –

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2008 i Malmö

Lokal: Slagthuset Moderator: Tandvårdschef Helena Ozolins-Carlsson, Tandvårdsdirektör Per Göransson Tema: Kost som berör  Torsdag den 4 september kl 08.50 – 17.45 Inledning – Gunilla Klingberg Kost – beteende Varför äter vi som vi gör? – kulturella och icke-kulturella aspekter – Interkulturell specialist Karin Sharma Sockerberoende – hur vet jag det? – Professor Charlotte Erlanson- Albertsson Kost – näring

Läs mer