Om föreningen

Svenska Pedodontiföreningen är en förening för specialister och tandläkare under specialistutbildning i pedodonti (barn- och ungdomstandvård). Pedodontisten är specialiserad på diagnostik, terapiplanering och behandling av barn och ungdom i tandvården och tar emot patienter som är i behov av särskilt omhändertagande efter remiss från andra tandläkare och från övrig hälso- och sjukvård.

Svenska Pedodontiföreningen:

  • arbetar för att främja utvecklingen av barn- och ungdomstandvård i Sverige och värnar om en hög kvalitet i tandvård för barn och ungdomar med målet att alla barn ska ha en god oral hälsa.
  • anordnar utbildning till såväl specialister som till allmäntandvården genom att arrangera Vårmöten, Barntandvårdsdagar och vid den Odontologiska Riksstämman.
  • delar årligen ut stipendier till forskning inom barn- och ungdomstandvård.
  • ger ut medlemstidningen Barntandläkarbladet

Föreningen är ansluten till International Association of Paediatric Dentistry och är Associerad medlem av Sveriges Tandläkarförbund.