Diagnosregister

Kod Diagnosgrupp Klartext ICD-10 DA WHO
ÖVR - Övrigt ÖVRIGT POSTOPERATIVA BESVÄR T81.0 999.XX
ÖVR - Övrigt ÖVRIGT ROTREST K08.3 525.90
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN EMALJHYPOPLASI NEONATAL K00.42 520.42
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN REGIONAL ODONTODYSPLASI K00.45 520.45
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN CONCRESCENS K00.22 520.22
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN DENTINOGENESIS IMPERFEKTA K00.51 520.51
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN ODONTOGENESIS IMPERFEKTA K00.52 520.52
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN TAURODONTISM K00.28 520.28
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN DENS EVAGINATUS K00.24 520.24
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN MAKRODONTI K00.20 520.20
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN MIKRODONTI K00.21 520.21
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN DENS INVAGINATUS K00.25 520.25
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN DENTES CONFUSI K00.23 520.23
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN DILACERATION K00.44 520.44
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN AMELOGENESIS IMPERFEKTA K00.50 520.50
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN AVVIKELSE STORLEK O FORM K00.2 520.2V
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN EMALJHYPOPLASI K00.40 520.40
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MORFSTÖRN STÖRNING I TANDUTVECKLING K00.4 520.4V
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MINSTÖRN FLÄCKIGA TÄNDER K00.3
TUTV - Tandutvecklingsstörningar MINSTÖRN OPACITET (EJ FLUOR) K00.31 520.31
TUTV - Tandutvecklingsstörningar FLUOROS DENTAL FLUOROS K00.30 520.30
TUTV - Tandutvecklingsstörningar ANTALTAND ANODONTI K00.01 520.01
TUTV - Tandutvecklingsstörningar ANTALTAND ÖVERTAL UNS K00.19 520.19
TUTV - Tandutvecklingsstörningar ANTALTAND HYPODONTI, APLASI K00.00 520.00
TUTV - Tandutvecklingsstörningar ANTALTAND MESIODENS K00.10 520.10
TRAUMA - Olycksfall TRAUMTAND KRON/ROTFRAKTUR S02.54 873.64
TRAUMA - Olycksfall TRAUMTAND EMALJFRAKTUR INKL INFRAKTION S02.50 873.60
TRAUMA - Olycksfall TRAUMTAND ROTFRAKTUR S02.53 873.63
TRAUMA - Olycksfall TRAUMTAND KRONFRAKTUR MED PULPABLOTTA S02.52 873.62
TRAUMA - Olycksfall TRAUMTAND KRONFRAKTUR UTAN PULPABLOTTA S02.51 873.61
TRAUMA - Olycksfall TRAUMPAROD EXARTIKULATION S03.22 873.68
TRAUMA - Olycksfall TRAUMPAROD INTRUSION ELLER EXTRUSION S03.21 873.67
TRAUMA - Olycksfall TRAUMPAROD LUXATION (CONCUSSION) S03.20 873.66
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV CONCUSSION OSPEC INKL COMM CER S06.0 850.0X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA HALS S11.9 910.X5
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA KIND S01.4 910.X2
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA KÄKLED S01.41 910.X6
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA ÖRA S01.3 910.X3
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA NÄSA S01.2 910.X4
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV SÅRSKADA I ANSIKTET S01.0 873.4X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV SÅRSKADA PÅ NÄSAN S01.2 873.2X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJKVSKADA MUNNEN INKL TU S01.5 910.X0
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV YTLIG MJUKVÄVNADSSKADA LÄPPAR S01.51 910.X1
TRAUMA - Olycksfall TRAUMMJV LACERATION AV ORAL MJUKVÄVNAD S01.5 873.69
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK COLLUMFRAKTUR S S02.62 802.22
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK COLLUMFRAKTUR Ö S02.62 802.32
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK CORPUS MANDIBULAEFRAKTUR S S02.61 802.21
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK CORPUS MANDIBULAEFRAKTUR Ö S02.61 802.31
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MAND MULTIPLA FRAKTURER Ö S02.67 802.37
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MANDIBULA ANGULUSFRAKTUR S S02.66 802.26
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MANDIBULA ANGULUSFRAKTUR Ö S02.66 802.36
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MANDIBULA SYMPHYSISFRAKTUR S S02.65 802.25
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MANDIBULA SYMPHYSISFRAKTUR Ö S02.65 802.35
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MAXILLA FRAKTUR S S02.42 802.42
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MAXILLA FRAKTUR Ö S02.42 802.52
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK PALATUMFRAKTUR S S02.8 802.43
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK PALATUMFRAKTUR Ö S02.8 802.53
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK PROC CORONOIDEUSFRAKTUR S S02.63 802.23
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK PROC CORONOIDEUSFRAKTUR Ö S02.63 802.33
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK RAMUS MANDIBULAEFRAKTUR S S02.64 802.24
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK RAMUS MANDIBULAEFRAKTUR Ö S02.64 802.34
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK SPRAINS OCH STRAINS T14.3 848.1X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK ALVUTSKOTTSFRAKT MAND S S02.60 802.20
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK ALVUTSKOTTSFRAKT MAND Ö S02.60 802.30
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK ALVUTSKOTTSFRAKT MAXILLA Ö S02.42 802.50
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK MAND MULTIPLA FRAKTURER S S02.67 802.27
TRAUMA - Olycksfall TRAUMKÄK ALVUTSKOTTSFRAKT MAXILLA S S02.40 802.40
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN NÄSBENSFRAKTUR S S02.2 802.0X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN NÄSBENSFRAKTUR Ö S02.2 802.1X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN ORBITAGOLVFRAKTUR S S02.3 802.6X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN ORBITAGOLVFRAKTUR Ö S02.3 802.7X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN OS ZYGOMATICUSFRAKTUR S S02.4 802.41
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN OS ZYGOMATICUSFRAKTUR Ö S02.4 802.51
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN ÖVRIG ANSIKTSBENFRAKTUR Ö S02.9 802.9X
TRAUMA - Olycksfall TRAUMBEN ÖVRIG ANSIKTSBENFRAKTUR S S02.9 802.8X
THRD - Tandhårdvävnadsskador ÖVRIGT ÖVRIG TANDHÅRDVÄVNADSSKADA UNS K03.9 521.8V
THRD - Tandhårdvävnadsskador RESORP RESORPTION K03.39 521.3V
THRD - Tandhårdvävnadsskador MISSFÄRGN RÖKBELÄGGNING K03.68 523.61
THRD - Tandhårdvävnadsskador MISSFÄRGN MISSFÄRGNING PGA BELÄGGNING K03.60 523.60
THRD - Tandhårdvävnadsskador MISSFÄRGN TANDMISSFÄRGNING K03.69 521.7V
THRD - Tandhårdvävnadsskador HYPERCEM HYPERCEMENTOS K03.4 521.4V
THRD - Tandhårdvävnadsskador EROSION EROSION K03.29 521.2V
THRD - Tandhårdvävnadsskador ATTRITION ATTRITION K03.09 521.1V
THRD - Tandhårdvävnadsskador ANKYLOS ANKYLOS K03.5 521.6V
THRD - Tandhårdvävnadsskador ABRASION ABRASION K03.19 521.2V
SOC - Social ÖVRIGT ANDRA FAMFÖRHÅLLANDEN UNS Z63.9 V61.9V
SOC - Social ÖVRIGT ANDRA PSYKOSOC FÖRHÅLL Z65.8 V62.7V
SOC - Social ÄLDREGEN PROBLEM M ÄLDRE GENERATIONEN Z63.1 V61.3V
SOC - Social ÄKTPROBL ÄKTENSKAPSPROBLEM Z63.0 V61.1V
SOC - Social RÄTTSLIGT RÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN Z65.3 V62.5V
SOC - Social FOSTRAN FÖRÄLDRA-BARN PROBLEM Z62.9 V61.2V
SOC - Social FAMUPPL FAMILJEUPPLÖSNING Z63.5 V61.OV
SOC - Social BOSTAD BOSTADS/EKONOMISKA PROBLEM Z59.9 V60.0V
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet TUMÖRBGN ODONTOM D16.4 213.X1
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet SJDKÄKL RHEUMATIOD ARTRIT I KÄKLEDEN M13.9T 714.08
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet SJDKÄKL SJUKDOM I LED INKL KÄKLED M03.10 711.VV
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet SJDKÄKL VARIG ARTRIT I KÄKLED M00.9T 711.08
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet SJDKÄKL ARTROPATI I KÄKLEDEN UNS M13.9T 711.48
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet SJDKÄKL JUVENIL RHEUMATOID ARTRIT I KÄ M08.9T 714.38
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet OSTEIT NEONATAL OSTEOMYELIT K10.24 526.43
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet OSTEIT OSTEOMYELITIS K10.21 526.41
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet OSTEIT ALVEOLITIS K10.3 526.5X
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet OSTEIT SEKVESTER K10.25 526.44
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet OSTEIT OSTEITIS K10.20 526.40
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet EXOSTOS KERUBISM K10.80 526.84
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet EXOSTOS EXOSTOSIS K10.88 526.83
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet EXOSTOS TORUS MANDIBULARIS K10.00 526.81
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet EXOSTOS TORUS PALATINUS K10.01 526.82
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA FOLLIKULÄRCYSTA K09.03 526.02
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA KERATOCYSTA K09.02 526.01
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA NASOPALATINALCYSTA K09.12 526.12
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA ANEURYSMAL BENCYSTA K09.20 526.20
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA GLOBULOMAXILLÄRCYSTA K09.10 526.10
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA CYSTA UNS K09.09 526.X9
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA ERUPTIONSCYSTA K09.00 526.00
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA LATERAL PERIODONTALCYSTA K09.04 526.03
SJDKÄK - Sjukdomar och tillstånd i käkbenet CYSTA TRAUMATISK BENCYSTA K09.21 526.21
PULPA - Pulpa ÖVRIGT OSTEITIS JUXTARAD PRODUCTIVA K04.91 522.91
PULPA - Pulpa ÖVRIGT OSTEITIS PERIRAD PRODUCTIVA K04.90 522.90
PULPA - Pulpa RESORPTION OSTEITIS JUXTARAD RESORPTIVA K04.52 522.62
PULPA - Pulpa RESORPTION OSTEITIS PERIAP RESORPTIVA K04.51 522.61
PULPA - Pulpa PULPIT PULPA SANA HYPERREAKTIVT TILLS K04.00 522.00
PULPA - Pulpa PULPIT PULPITIS APERTA K04.04 522.04
PULPA - Pulpa PULPIT PCL OCH PTL K04.09 522.09
PULPA - Pulpa PULPIT PULPITIS APERTA HYPERTROFICA K04.05 522.05
PULPA - Pulpa PULPIT PULPITIS CLAUSA K04.03 522.03
PULPA - Pulpa PULPIT AKUT PULPIT K04.01 522.01
PULPA - Pulpa OSTEIT JUXTARAD OSTEIT RESORP EX K04.43 522.43
PULPA - Pulpa OSTEIT AKUT PERIAPICAL OSTEIT UTAN RE K04.41 522.41
PULPA - Pulpa OSTEIT PERIAPICAL OSTEIT RESORP EX K04.42 522.42
PULPA - Pulpa NYBILDNING IRREGULJÄRT DENTIN OBLITERATION K04.3T 522.3X
PULPA - Pulpa NYBILDNING NYBILDNING AV HÅRDVÄVNAD K04.39 522.39
PULPA - Pulpa NEKROS PULPANEKROS PARTIELL K04.11 522.11
PULPA - Pulpa NEKROS PULPANEKROS TOTAL K04.12 522.12
PULPA - Pulpa FISTEL FISTEL UNS K04.69 522.79
PULPA - Pulpa FISTEL PERIAPICAL ABSCESS MED FISTEL K04.6 522.72
PULPA - Pulpa CYSTA JUXTARADICULÄR CYSTA K04.80 522.81
PULPA - Pulpa CYSTA RESIDUAL CYSTA K04.81 522.82
PULPA - Pulpa CYSTA PERIRADICULÄR CYSTA K04.8 522.80
PULPA - Pulpa ABSCESS PERIAPICAL ABSCESS UTAN FISTEL K04.7 522.59
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT CHILD ABUSE AND NEGLECT T74.0 995.FX
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT KRITISKA FASER F40.07 300.07
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT PSYK BEHANDLINGSPROBLEM UNS F40.9 300.0X
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT MIGRÄN G43.9 346.VV
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT KVÄLJNINGSBESVÄR F40.08 300.08
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT TANDVÅRDSRÄDSLA IDENT M FÖRÄLD F40.03 300.03
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT TANDVÅRDSRÄDSLA SPRUTRÄDSLA F40.06 300.06
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT BEHANDLINGSOMOGNAD F40.09 300.09
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT BRISTANDE GRÄNSSÄTTNING F40.02 300.02
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT ÄNGSLAN ÅNGEST F41.9 300.04
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT TANDVÅRDSRÄDSLA EGEN NEG ERFAR F40.05 300.05
PSYK - Mental/Psykisk ÖVRIGT EJ INSKOLAD F40.01 300.01
PSYK - Mental/Psykisk ÄNGSLAN ÄNGSLAN F40.21 300.21
PSYK - Mental/Psykisk TOBAK TOBAKSMISSBRUK F17.1 305.1V
PSYK - Mental/Psykisk SÖMN SÖMNSVÅRIGHET F51.9 307.4V
PSYK - Mental/Psykisk RÄDSLA DENTISTOFOBI F40.2 300.20
PSYK - Mental/Psykisk PSYKUTVST LÄTT PSYK. UTVECKLINGSSTÖRNING F70.9 317.VV
PSYK - Mental/Psykisk PSYKUTVST ANNAN SPECIFICERAD UTV.STÖRNIN F84.8 318.VV
PSYK - Mental/Psykisk PSYKSJD PSYKISK SJUKDOM F23.- 290.VV
PSYK - Mental/Psykisk PSYKSJD INFANTIL AUTISM F84.0 299.VV
PSYK - Mental/Psykisk NARKOM NARKOMANI F19.1 304.8V
PSYK - Mental/Psykisk KRIS KRISREAKTION F43.0 308.VV
PSYK - Mental/Psykisk HUVUDV HUVUDVÄRK UNS R51.90 307.8V
PSYK - Mental/Psykisk ENURES ENURES F98.0 307.6V
PSYK - Mental/Psykisk ENKOPRES ENKOPRES F98.1 307.7V
PSYK - Mental/Psykisk BETEENDE BETEENDESTÖRN HOS BARN F98. 312.VV
PSYK - Mental/Psykisk ANOXNERV ANOREXIA NERVOSA F50.9T 307.VV
PSYK - Mental/Psykisk ALKOHOL ALKOHOLMISSBRUK F10.2 305.0V
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT GINGIVAL CYSTA K09.01 523.82
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT JÄTTECELLSEPULID K06.81 523.83
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT LEUKOPLAKI UNS K13.29 523.84
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT FIBROEPITELIAL POLYP PAPILLOM K12.13 523.87
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT GINGIVAL FIBROMATOSIS K06.10 523.80
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT FIBROMATÖS GINGIVA TUGL K06.29 523.9X
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT TANDSTEN SUBGINGIVAL K03.65 523.65
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT TANDSTEN SUPRAGINGIVAL K03.64 523.64
PAROD - Parodontala tillstånd ÖVRIGT DENTALA PLACK K03.66 523.66
PAROD - Parodontala tillstånd TUMÖRFST CANCER IN SITU I GINGIVA D00.02 230.02
PAROD - Parodontala tillstånd TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I GINGIVA K06.82 210.43
PAROD - Parodontala tillstånd PARODSJKD PARODONTAL SJUKDOM UNS K05.5 523.VV
PAROD - Parodontala tillstånd PARODAKTIV PARODONTAL ABSCESS MED FISTEL K05.21 523.32
PAROD - Parodontala tillstånd PARODAKTIV PARODONTAL ABSCESS UTAN FISTEL K05.20 523.31
PAROD - Parodontala tillstånd PARODAKTIV PARODONTITIS MARG AKUT K05.28 523.30
PAROD - Parodontala tillstånd PARODAKTIV AKUT PERICORONIT K05.22 523.33
PAROD - Parodontala tillstånd LÄKMEDSTÖR GINGIVAL HYPERPLASI LÄKEMIND K06.18 523.88
PAROD - Parodontala tillstånd GINGRETRAK GINGIVARETRAKTION GENERELL K06.01 523.21
PAROD - Parodontala tillstånd GINGRETRAK GINGIVARETRAKTION LOKAL K06.00 523.20
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT ANUG A69.10 101.X0
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT DESKVAMATIV GINGIVIT K05.13 523.13
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT ULCERÖS GINGIVIT K05.12 523.12
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT AKUT GINGIVIT UNS K05.09 523.0X
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT KRONISK GINGIVIT K05.1 523.19
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT HYPERPLASTISK GINGIVA K05.11 523.11
PAROD - Parodontala tillstånd GINGIVIT MARGINAL GINGIVIT K05.10 523.10
PAROD - Parodontala tillstånd GINGHYPOTR GINGIVAL HYPERPLASI UNS K06.19 523.VV
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST FURKATIONSINVOLVERING PREMOLAR SAKNAS 523.71
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST FURKATIONSINVOLVERING ÖVRIGA SAKNAS 523.72
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST JUVENIL PARODONTIT K05.4 523.5X
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST PARODONTITIS COMPLICATA K05.31 523.46
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST PARODONTITIS GRAVIS SAKNAS 523.45
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST PARODONTITIS MARG KRONISK UNS K05.39 523.49
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST POSTJUVENIL PARODONTIT SAKNAS 523.51
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST FURKATIONSINVOLVERING MOLAR SAKNAS 523.70
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST PARODONTITIS LEVIS K05.30 523.44
PAROD - Parodontala tillstånd BENFÖRLUST PARODONTITIS PROGRESSIVA K05.2- 523.47
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT FISSURERAD TUNGA K14.5 750.18
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT MAKROGLOSSI Q38.2 750.14
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT MIKROGLOSSI Q38.35 750.15
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT ANDRA CONGEN ANOMALIER UNS Q38.6 750.90
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT FRENULUM ANOMALE LÄPP Q38.08 750.27
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar ÖVRIGT ANKYLOGLOSSI Q38.1 750.A
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I BUCKALA SULCI C06.11 145.19
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I GOMMEN UNS C05.9 145.5X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN UNS C04.9 144.9X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I MUNHÅLAN UNS C06.9 145.9X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I STOR SPOTTKÖRTE C08.9 142.9X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I TRIG RETROMOLAR C06.2 145.61
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I TUNGA C02.8 141.9X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRMAL MALIGN TUMÖR I UVULA C05.2 145.4X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I BUCCAN D00.01 230.01
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I GOMMEN D00.03 230.03
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I LÄPP D00.00 230.00
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I MUNBOTTEN D00.04 230.04
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I OROFARYNX D00.07 230.07
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I TUNGA VENT D00.05 230.05
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU I TUNGA ÖVR D00.06 230.06
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRFST CANCER IN SITU UNS D00.09 230.08
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I MUNHÅLAN UNS D10.39 210.VV
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I LÄPPAR D10.0 210.09
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR UNS D11.9 210.29
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I TUNGA D10.1 210.19
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I UNDERLÄPP D10.04 216.01
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I ÖVERLÄPP D10.01 216.00
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN HÄMANGIOM D18.0 228.X0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN LIPOM D17.9 214.X0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I UNDERKÄKSBEN D16.5 213.X8
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR I KINDEN D10.30 210.3X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR MJUKA GOMMEN D10.35 210.E
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN BENIGN TUMÖR HÅRDA GOMMEN D10.34 210.49
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar TUMÖRBGN UTVECKLINGSCYSTA K09.0 528.4X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar SALIV ATROFI AV SPOTTKÖRTEL K11.0 527.0X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar SALIV HYPERTROFI AV SPOTTKÖRTEL K11.1 527.1X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar SALIV SPOTTSTEN K11.5 527.5X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar SALIV RUBBNING SALIVSEKR K11.79 527.79
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar SALIV MUCOCELE RANULA K11.69 527.69
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD KEILIT K13.01 528.5X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD LEUKOKERATOSIS NIKOTINA K13.2 528.72
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD LEUKOPLAKI K13.2 528.6X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD ERYTHROPLAKI K13.22 528.70
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD LEUKÖDEM K13.23 528.71
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD GEOGRAFISK TUNGA K14.1 529.1X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar IRRITASKAD VULNUS MORSICATIO K13.1 528.93
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR MÄSSLING B05.- 055.V0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR PÅSSJUKA B26.- 072.V0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR RÖDA HUND B06.- 056.V0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR VATTKOPPOR B01.9 052.X0
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR APHTE K12.0 528.2X
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFVIR HERPES SIMPLEX GINGIVOSTOMATIT B00.2T 054.X1
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFSVAMP INFEKTION SVAMP ORAL B37.0 112.VV
MJUKV - Patologisk tillstånd i oral mjukvävnad och spottkörtlar INFBAKT STOMATIT K12.1 528.0X
KAR - Karies ÖVRIGT KARIES ÖVRIG K02.9 521.08
KAR - Karies ROTYTEKAR ROTYTEKARIES K02.2 521.02
KAR - Karies KAR KARIES K02.9 521.VX
KAR - Karies HÖGFREKV HÖG FREKVENS K02.82 521.V2
KAR - Karies HÖGAKTIV HÖGKARIESAKTIV K02.81 521.V1
KAR - Karies EMALJ EMALJKARIES K02.0 521.00
KAR - Karies DENTIN DENTINKARIES K02.1 521.01
KAR - Karies AVSTANNAD AVSTANNAD KARIES K02.3 521.03
CMD - Craniomandibulär dysfunktion SJDKÄKLED COSTENS SYNDROM K07.60 524.60
CMD - Craniomandibulär dysfunktion SJDKÄKLED SJUKDOM I KÄKLEDEN K07.6 524.6V
CMD - Craniomandibulär dysfunktion SJDKÄKLED ÖVRIGT K07.69 524.69
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV KUSPINTERFERENSER K07.52 524.52
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV TRISMUS K07.64 781.43
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV MUNANDNING K07.54 524.54
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV SUGOVANOR K07.55 524.55
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV OFULLSTÄNDIG LÄPPSLUTNING K07.57 524.57
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV ONORMAL SVÄLJNING DREGLING K07.51 524.51
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV BRUXISM F45.8 781.00
CMD - Craniomandibulär dysfunktion FUNKTIONAV ÖVRIGT K07.59 524.59
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ÖVRIGT MALOCKLUSION UNS K07.4 524.4X
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN TRANSPOSITION K07.34 524.34
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN ANOMALI I TÄNDERS STÄLLN UNS K07.39 524.39
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN ROTATION K07.32 524.32
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN FELSTÄLLNING/TIPPNING K07.31 524.31
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN GLESSTÄLLNING/DIASTEMA K07.33 524.33
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN INFRAPOSITION K07.35 524.35
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN MALPOSITION K07.38 524.38
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDSTÄLLN TRÅNGSTÄLLNING K07.30 524.30
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL MEDELLINJEFÖRSKJUTNING K07.26 524.26
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL ÖVRIGT K07.29 524.29
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL PRENORMAL RELATION K07.21 524.21
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL SAXBETT/FRONT INVERTERING K07.27 524.27
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL INVERTERING ENSTAKA TAND K07.28 524.28
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL DJUPT BETT K07.23 524.23
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL POSTNORMAL RELATION K07.20 524.20
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL ÖPPET BETT K07.24 524.24
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL STOR HORIZONTELL ÖVERBITNING K07.22 524.22
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning TANDBÅGREL KORSBETT/KORSBITNING K07.25 524.25
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning LKG KLUVEN LÄPP Q36.- 749.1X
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning LKG KLUVEN GOM Q35.- 749.0X
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning LKG KLUVEN GOM OCH LÄPP Q37.- 749.2X
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MAKROGNATHI BÅDA KÄKARNA K07.02 524.02
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MANDIBULÄR MAKROGNATHI K07.01 524.01
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MAXILLÄR MAKROGNATHI K07.00 524.00
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MIKROGNATHI BÅDA KÄKARNA K07.05 524.05
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MANDIBULÄR MIKROGNATHI K07.04 524.04
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK MAXILLÄR MIKROGNATHI K07.03 524.03
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKSTORLEK ÖVRIGT K07.09 524.09
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL MAXILLÄR PROGNATHI K07.12 524.19
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL SKELETTALT DJUPT BETT K07.2 524.18
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL ASYMMETRIER K07.1 524.10
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL MANDIBULÄR PROGNATHI K07.11 524.11
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL MANDIBULÄR RETROGNATHI K07.13 524.13
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL ÖVRIGT K07.19 524.19
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning KÄKREL MAXILLÄR RETROGNATI K07.14 524.14
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN DENTITIO DIFFICILIS K00.7 520.H
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN PREMATUR EXFOLIATION K00.65 520.67
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN DENTITIO PRAECOX K00.62 520.62
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN PERSISTERANDE MJÖLKTÄNDER K00.63 520.63
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN DENTITIO TARDA K00.64 520.64
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN EKTOPISK ERUPTION K00.68 520.68
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN TANDERUPTIONSSTÖRNING K00.69 520.6V
BKUTV - Bett- och käkutvecklingsstörning ERUPSTÖRN RETINERAD TAND UNS K01.- 520.66
ASJD - Allmänsjukdom ÖVRIGT TRIGEMINUS NEURALGI G53.0 351.VV
ASJD - Allmänsjukdom ÖVRIGT FACIALISPARES G51.0 350.VV
ASJD - Allmänsjukdom ÖVRIGT OSTEOGENESIS IMPERFECTA Q78.0 756.53
ASJD - Allmänsjukdom ÖVRIGT ORALMOTORISK STÖRNING G24.4 333.G0
ASJD - Allmänsjukdom ÖVRIGT ÖVRIG ALLMÄNSJUKDOM 78V.VV
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRMAL MONOCYTLEUKEMI C93.9 206.VV
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRMAL MYELOISK LEUKEMI C92.9 205.VV
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRMAL LEUKEMI C95.9 207.V0
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRMAL LYMFATISK LEUKEMI C91.9 204.VV
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRMAL TUMÖRSJUKDOM MALIGN C14.8 140.VV
ASJD - Allmänsjukdom TUMÖRBGN TUMÖRSJUKDOM BENIGN D10.9 210.VV
ASJD - Allmänsjukdom TRAUMA KOMPL TILL KIR ÅTG OCH MED VÅRD UNS T88.9
ASJD - Allmänsjukdom TRAUMA FÖRGIFTNINGAR AV MEDEL INOM TANDV T49.7 80V.VV
ASJD - Allmänsjukdom TARMSJD CELIAKI UNS K90.0X 579.0X
ASJD - Allmänsjukdom TARMSJD SJUKDOM I TARMEN UNS K63.9 555.XX
ASJD - Allmänsjukdom SYNDROM DOWNS SYNDROM Q90.9 759.30
ASJD - Allmänsjukdom SYNDROM MEDFÖDD MISSBILDN UNS Q89.9 75V.VV
ASJD - Allmänsjukdom NJURSJD SJUKDOM I URINORGAN UNS N39.9 586.X0
ASJD - Allmänsjukdom MUSKELSJD INFL SYSTEMSJUKDOM UNS M35.9 710.VV
ASJD - Allmänsjukdom MUSKELSJD JCA M08.9 714.0X
ASJD - Allmänsjukdom METABOL HYPOFOSFATASI E83.30 275.30
ASJD - Allmänsjukdom METABOL VITAMIN-D BRIST UNS E55.99 268.VV
ASJD - Allmänsjukdom METABOL D-VITAMINRES RAKIT E83.31 275.31
ASJD - Allmänsjukdom METABOL CYSTISK FIBROS UNS E84.9 277.VV
ASJD - Allmänsjukdom METABOL IMMUNBRIST UNS D84.9 279.VV
ASJD - Allmänsjukdom METABOL LAKTOSINTOLERANS E73.9 271.1X
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR HERPES ZOOSTER B02.8T 053.X0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR MÄSSLING B05.9 055.V0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR PÅSSJUKA B26.9 072.V0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR RÖDA HUND B06.9 056.V0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR VATTKOPPOR B01.9 052.X0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR KÖRTELFEBER B27.9 075.X0
ASJD - Allmänsjukdom INFVIR VIRUSINFEKTIONER UNS B34.9 050.VV
ASJD - Allmänsjukdom INFSVAMP ACTINOMYCOSIS A42.9 039.90
ASJD - Allmänsjukdom INFSVAMP INFEKTION SVAMP UNS B49.9 110.VV
ASJD - Allmänsjukdom INFBAKT BAKTERIESJUKDOMAR UNS A49.9 030.VV
ASJD - Allmänsjukdom HUDSJD HUDSJUKDOM UNS L98.9 757.90
ASJD - Allmänsjukdom HJÄRTSJD HJÄRTSJUKDOM UNS I51.9 745.VV
ASJD - Allmänsjukdom FUNKTIONAV BALANSINTERFERENSER K07.53 524.53
ASJD - Allmänsjukdom EP - Epilepsi EPILEPSI G40.9 345.VV
ASJD - Allmänsjukdom ENDOKRIN ÄMNESOMS SJUKDOM UNS E88.9 240.VV
ASJD - Allmänsjukdom ENDOKRIN DIABETES E14.- 250.VV
ASJD - Allmänsjukdom CP CEREBRAL PARES UNS G80.9 343.VV
ASJD - Allmänsjukdom BLODSJD ANEMI UNS D50.- 280.XX
ASJD - Allmänsjukdom BLODSJD LEUKEMI UNS C95.9 208.VV
ASJD - Allmänsjukdom BLODSJD KOAGULATIONSRUBBN D68.- 286.VV
ASJD - Allmänsjukdom ANDNING INFLUENSA UNS J11.1 487.VV
ASJD - Allmänsjukdom ANDNING ADENOIDA VEGETATIONER UNS J35.9 474.1V
ASJD - Allmänsjukdom ANDNING ALLERGISK RINIT UNS J30.4 477.VV
ASJD - Allmänsjukdom ANDNING SJUKDOMAR ÖVRE LUFTV UNS J39.9 460.VV
ASJD - Allmänsjukdom ANDNING ASTMA UNS J45.9 493.VV