Stipendier

Stipendier

Svenska pedodontiföreningen fördelar ett antal stipendier. Som medlem i föreningen har du möjlighet att söka dessa stipendier en gång per år med undantag av Arvid Syrrists Rese- och Forskningsstipendium och Svenska Pedodontiföreningens Stipendium för seniora forskare som är vartannat år. Stipendierna har olika syften såsom att stödja forskning och projekt inom ämnesområdet pedodonti, resestipendier och stipendier till nyblivna specialister. Stipendiat/er föreslås av en stipendienämnd bestående av 3 medlemmar utsedda av Svenska Pedodontiföreningens styrelse och utses sedan av styrelsen för Svenska Pedodontiföreningen.

Klicka på stipendiets namn för mer information och ansökan.

Stipendiet till nyblivna specialister söks enligt stadgar, skicka er ansökan till föreningens sekreterare: Stadgar för Svenska Pedodontiföreningens stipendium för nyblivna specialister 230113

Stipendiater förutsätts skriva en rapport till Barntandläkarbladet och en ekonomisk redogörelse till styrelsen inom ett år. Stipendiat som tidigare tilldelats stipendium och ej avgivit sådan rapport kan ej komma i fråga för nytt stipendium.

Senaste ansökningsdatum för 2023 är 1 september. Läs för mer information om belopp mm.: Utförlig information Stipendiefonder 2023

Arvid Syrrist Rese- och forskningsstipendium var aktuellt för ansökan 2022. SPF stipendium seniora forskare kan sökas 2023.