Aktuellt

Anna-Lena Hallonsten

Anna-Lena Hallonsten har efter en tids sjukdom avlidit vid 77 års ålder. Svensk och internationell barntandvård har därmed förlorat en av sina förgrundsgestalter. Genom sin okuvliga energi och sitt smittande engagemang för alla barns rätt till optimal tandvård har hon påverkat den odontologiska utvecklingen såväl kliniskt som vetenskapligt. Hennes många nationella och internationella vänner känner

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2019 i Borås

Välkomna till Barntandvårdsdagar i Borås 26-27 september 2019 Program 2019 BTV-dagarna Gunilla Klingbergs föreläsning Larisa Krekmanovas föreläsning Therese Kvist och Stefan Rune – föreläsning

Läs mer

Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018  Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Regleringen av specialiseringstjänstgöring • Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping • ST i Sverige • ST-tandläkare • Nyblivna specialister • Autotransplantation i Falun • Regenerativ behandling

Läs mer

Nummer 1 – 2018

  Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2018 Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Smärtkonferens • Nationellt sam-seminarium • Köpenhamnssymposiet • Smile Foundation Sydafrika • Våld i nära relationer • Sällsynta diagnoser • Stop Caries Stockholm

Läs mer