Aktuellt

Nummer 1 – 2017

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Hälsovägledare i tandvården • Avhandlingsreferat – LKG • Vårmötet • ST-utbildning i Tromsø • International cleft congress • Kognitiv bettendeterapi • Stipendier att söka • Boktips • Debatt & Synpunkter • Blivande kollegor • Nya

Läs mer

Dental Trauma Guide

Sedan 1 februari 2017 kostar Dental Trauma Guide. Svenska Pedodontiföreningen har köpt licens för samtliga våra medlemmar. Logga in för att ta del av licensen.

Läs mer

Nummer 2 – 2016

Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Barn i asylprocessen • Vårmötet 2016 • Forskningskvalitet • IADT i Brisbane • Tandläkare i Härjedalen • Avhandling Therese Kvist • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Vårmöte 2017 • Barntandvårdsdagar 2017

Läs mer

Fokusdag 2016

Barn i asylprocess – nya utmaningar i tandvården, Stockholm Socialt utsatta barns hälsa. Stefan Kling, barnläkare, skolöverläkare, Malmö Barn och trauma Guhn Godani, leg. psykolog, psykoterapeut. Kris och traumacenter, Stockholm Ensamkommande barn Maj Fagerlund -Barns och ungas röster. Barnombudsmannen Forskningsbevis på asylsökande Hannah Bradby, barns hälso-och tandvårdsstatus professor, Uppsala och behov och Sarah Hamed, tandläkare.

Läs mer
20 jun

Tandhälsoregister för barn och ungdom!

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret. Tandvårdsutredningen (SOU 2015:76) från augusti förra året pekar på att kunskapsunderlaget när det gäller barn och ungas tandhälsa är otillräcklig. Läs mer här!    

Read More

Nummer 1 – 2016

Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2016 Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Hej Jämtland –Härjedalen • Amelogenesis • Mitt liv som pensionär • IAPD 2015 i Glasgow • Traumasymposium • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2016

Barntandvårdsdagarna 2016 kommer att ställas in. Svenska pedodontiföreningen anordnar en endagskonferens i Stockholm torsdagen den 22 september 2016 om ensamkommande flyktingbarn och deras rättigheter och prioriteringar inom tandvården. Detta pga den rådande flyktingkrisen och det vårdtryck som blir både inom hälsa- och sjukvården och tandvården.
Vi hoppas att ni har överseende med detta. Barntandvårdsdagarna kommer att komma tillbaka i vanlig ordning 2017.

Läs mer