Aktuellt

Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018  Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Regleringen av specialiseringstjänstgöring • Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping • ST i Sverige • ST-tandläkare • Nyblivna specialister • Autotransplantation i Falun • Regenerativ behandling

Läs mer

Nummer 1 – 2018

  Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2018 Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Smärtkonferens • Nationellt sam-seminarium • Köpenhamnssymposiet • Smile Foundation Sydafrika • Våld i nära relationer • Sällsynta diagnoser • Stop Caries Stockholm

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2018 i Ronneby

20-21 september 2018 Tema: Småbarnskaries i kliniken – barnet, föräldrar och media Torsdag 20 september:  Det lilla barnets hälsa – Är tänder viktiga? Anita Alm, Odont. Dr., Skövde Kariesprevention – ska vi göra som vi alltid gjort eller måste vi tänka nytt? Maria Anderson, övertdl., Med. Dr.Ida Brännemo, övertdl., Stockholm Barn, ungdomar, föräldrar och internet –

Läs mer

Nummer 2 – 2017

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • A Southern View for Children’s Smiles • Barntandvårdsdagarna i Örebro • Avhandlingsreferat Johanna Norderyd • Avhandlingsreferat Anna Oldin • Boktips • Blivande kollegor • Nybliven specialist • Vårmöte 2018 i Umeå • IADH 2018 •

Läs mer

Nummer 1 – 2017

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Hälsovägledare i tandvården • Avhandlingsreferat – LKG • Vårmötet • ST-utbildning i Tromsø • International cleft congress • Kognitiv bettendeterapi • Stipendier att söka • Boktips • Debatt & Synpunkter • Blivande kollegor • Nya

Läs mer

Dental Trauma Guide

Sedan 1 februari 2017 kostar Dental Trauma Guide. Svenska Pedodontiföreningen har köpt licens för samtliga våra medlemmar. Logga in för att ta del av licensen.

Läs mer

Nummer 2 – 2016

Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Barn i asylprocessen • Vårmötet 2016 • Forskningskvalitet • IADT i Brisbane • Tandläkare i Härjedalen • Avhandling Therese Kvist • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Vårmöte 2017 • Barntandvårdsdagar 2017

Läs mer

Fokusdag 2016

Barn i asylprocess – nya utmaningar i tandvården, Stockholm Socialt utsatta barns hälsa. Stefan Kling, barnläkare, skolöverläkare, Malmö Barn och trauma Guhn Godani, leg. psykolog, psykoterapeut. Kris och traumacenter, Stockholm Ensamkommande barn Maj Fagerlund -Barns och ungas röster. Barnombudsmannen Forskningsbevis på asylsökande Hannah Bradby, barns hälso-och tandvårdsstatus professor, Uppsala och behov och Sarah Hamed, tandläkare.

Läs mer