Aktuellt

Årsmöte SPF 18/11

Svenska Pedodontiföreningens medlemmar välkomnas till Årsmöte 18/11, mer information kommer under Medlemssidor och via mail. / Styrelsen för Svenska Pedodontiföreningen

Läs mer

Stipendieansökan senast 1/10

Välkommen med din stipendieansökan! Senaste ansökningsdatum för stipendier i år  är 1 oktober 2021, ansökan fylles i digitalt här på spf.nu/Om föreningen/stipendier.

Läs mer

Barntandvårdsdagen 2021 (digital)

“Barntandvårdsdagarna 2021” blir en digital barntandvårdsdag utifrån det aktuella pandemiläget. Välkommen till Digitala Barntandvårdsdagen 2021 via Linköping Streaming Studio med temat “På kariesfronten – vad nytt?” Program Åhörarkopior Hans Östholm Åhörarkopior Pernilla Lif Holgersson Åhörarkopior Ida Brännemo Åhörarkopior Caroline Blomma Åhörarkopior Annika Julihn Åhörarkopior Anida Fägerstad Åhörarkopior Marie Norman Åhörarkopior Alfheidur Astvaldsdottir

Läs mer

App om munvård under cancerbehandling

Barncancercentrums app Föräldrar och närstående till barn som behandlas på Barncancercentrum i Göteborg kan ladda ner en app där information som är viktig att känna till under vårdtiden finns samlad. När ett barn behandlas för cancer är det enormt mycket information som föräldrar och anhöriga ska hålla sig uppdaterade på, t ex rutiner, undersökningar och

Läs mer

Vårmöte 24-25 mars 2022

Svenska Pedodontiföreningens VÅRMÖTE 2022 i Tylösand med temat ”Barnens rätt i vården” torsdagen och fredagen 24 – 25 mars De som anmälde sig och betalade för Vårmötet 2020, har fortfarande sin plats till förfogande. Ni skall ha fått ett mail från Wencke med önskan att ni bekräftar ert deltagande. Ni som inte tidigare var anmälda

Läs mer

Digitalt Vårmöte 30-31 mars 2021

Välkommen till Svenska Pedodontiföreningens digitala Vårmöte 30-31 mars 2021 Temat är – TMD på barn. Med hänsyn till rådande restriktioner med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat om att hålla ett digitalt Vårmöte. Som medlem i SPF är du välkommen att delta i det digitala Vårmötet, logga in på medlemssidor för att se programmet i

Läs mer

Anna-Lena Hallonsten

Anna-Lena Hallonsten har efter en tids sjukdom avlidit vid 77 års ålder. Svensk och internationell barntandvård har därmed förlorat en av sina förgrundsgestalter. Genom sin okuvliga energi och sitt smittande engagemang för alla barns rätt till optimal tandvård har hon påverkat den odontologiska utvecklingen såväl kliniskt som vetenskapligt. Hennes många nationella och internationella vänner känner

Läs mer