Vårmöte 2022 Tylösand

Sista anmälningsdag 24 januari!

Svenska Pedodontiföreningens
VÅRMÖTE 2022 i Tylösand
med temat ”Barnens rätt i vården”
torsdagen och fredagen 24 – 25 mars

De som anmälde sig och betalade för Vårmötet 2020, har fortfarande sin plats till förfogande. Ni skall ha fått ett mail med önskan att ni bekräftar ert deltagande.

Ni som inte tidigare var anmälda till Vårmötet 2020 och som vill anmäla er, kan göra det senast 24 januari via denna länk:
Anmälan Vårmöte 2022 Tylösand