SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS ställningstagande om åldersbedömningar

SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS ställningstagande om åldersbedömningar, nov 2015

Uttalande om medicinska åldersbedömningar