Patient hos oss

Att vara patient på en specialistklinik för barn- och ungdomstandvård (pedodonti) innebär att Du möter personal som har ett speciellt intresse för och stor kunskap om just barn- och ungdomar.

Vi tycker det är viktigt att lära känna Dig och Ditt barn väl. Nyckeln till en lyckad behandling är många gånger att vi är överens om just Ditt behov och vad vi skall hjälpa Dig med.

Är Du orolig eller till och med tandvårdsrädd inför en tandbehandling – är en samsyn extra viktigt.