Aktuell forskning

Robert Schibbye (leg. psykolog, doktorand) och Shervin Shahnavaz (leg. psykolog, PhD), Karolinska Institutet

Psykologer på Karolinska Institutet forskar på internetbaserad KBT för tandvårdsrädda barn och ungdomar. Behandlingen är tänkt som en resurs till barnen och föräldrarna, tandläkarbesöken sker som vanligt i allmäntandvården eller specialistbarntandvården. Deltagande är gratis, det är bara för föräldrarna att gå in och anmäla sig via internet. Resultaten från pilotstudien på behandlingen är mycket lovande. De flesta deltagare lyckades efter genomgången behandling minska sin rädsla och klarade av att genomföra den tandvården som de behövde. Denna gång ges behandlingen däremot kontrollerad och randomiserad vilket innebär att deltagarna kan få vänta ett tag innan de kan påbörja behandlingen.

För mer information se pdf och länk nedan:

Internetbaserad KBT

www.ki.se/dentmed/kbt

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Kristofer Andersson (Leg. tandläkare, doktorand Avdelningen för barn- och ungdomstandvård, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet)

Forskningsprojekt: Dentinogenesis imperfecta

Information om studien till spectdl 2016


Bedömning av levöverrörlighet och sclerae 

Undersökningsprotokoll prevalensstudie dentinogenesis imperfecta

 

Föräldrainformation prevalensstudie DI (1)

Patientinformation och förfrågan om deltagande i forskningsstudien Prevalens av DI typ II hos barn och ungdomar i Sverige