Policydokument

En viktig del i Svenska Pedodontiföreningens arbete är att på olika sätt bidra till en god och säker tandvård för barn och ungdom. Det gör vi på flera olika sätt, genom utbildningsverksamhet, kvalitetsuppföljning och också genom några viktiga policydokument. Föreningen har tagit fram tre viktiga policydokument – Etik i barntandvården, Kvalitetskriterier för barn- och ungdomstandvård, Prioriteringar och patientsäkerhet i barn- och ungdomstandvård. Vi menar att dessa tre policydokument bör ligga till grund för all barn- och ungdomstandvård som bedrivs i landet. För att underlätta för dig att ta del av dem finns de även som pdf-filer, lätta att ladda ner eller skriva ut.