Etik i barntandvården

Värdegrund och rekommendation från pedodontiföreningen

Svenska Pedodontiföreningen har utarbetat en egen värdegrund och syn på etiska överväganden inom barn- och ungdomstandvården. Dokumentet kan användas i praktiskt arbete med etikfrågor inom barntandvården samt som underlag för diskussioner och ställningstaganden som rör prioriteringar. Men det kan även ses som en vägledning i att förebygga och lösa konflikter i olika vårdsituationer.

Läs hela artikeln här. (pdf – 139 kB)