Utbildning-Webinarium

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering barn och ungdom, webbsänt seminarium 23 maj
Seminariet presenterar det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering barn och ungdom. Seminariet inleds av nationell cancersamordnare Kjell Ivarsson och Miriam Söderström, hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarbergs statssekreterare, som ger det politiska perspektivet på barncancer och vikten av rehabilitering. Patient- och närståendeföreträdare beskriver när cancerrehabilitering är avgörande och professionen vårdprogrammets delar och syfte.

Välkommen till ett webbsänt seminarium den 23 maj, läs mer och anmäl dig via länken här:
Webinarium Cancerrehabilitering

Den 30 maj kl 14-16 arrangerar CSD i samverkan (Centrum för sällsynta diagnoser) ett webbinarium för att presentera det nationella vårdprogrammet för 22q11 deletionssyndromet
14.00 – Moderator Kristina Gustafsson Bonnier hälsar välkomna!

14.05 – Catrin Lerin, förälder: En patientberättelse

14.25 – Sólveig Óskarsdóttir, överläkare barnmedicin/reumatologi och immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14.50 – Ann Nordgren, professor klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset

15.00 – Lena Wallin, överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.10 – Paus

15.15 – Christina Persson, professor logopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.25 – Katarina Hanseus, överläkare barnkardiologi, Skånes Universitetssjukhus

15.35 – Ställ frågor till panelen

15.55 – Sammanfattning och avslut

ZOOMLÄNK