Barntandläkarbladet

Barntandläkarbladet är Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad som utkommer två gånger per år. Från och med 2014 ges Barntandläkarbladet ut helt digital och kan laddas hem här.

Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018 

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Regleringen av specialiseringstjänstgöring
• Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping
• ST i Sverige
• ST-tandläkare
• Nyblivna specialister
• Autotransplantation i Falun
• Regenerativ behandling
• Er:YAG laser in dentistry
• Barntandvårdsdagar 2018
• Riksstämman
• Global Summit on Early Childhood Caries
• Rapport från EAPD 2018
• Rapport från IADH, 2018
• Boktips
• Julhumor
• Nyttiga länkar

 

 

Nummer 1 – 2018

 

Barntandlbl_1_2018

Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2018

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Vårmötet
• Smärtkonferens
• Nationellt sam-seminarium
• Köpenhamnssymposiet
• Smile Foundation Sydafrika
• Våld i nära relationer
• Sällsynta diagnoser
• Stop Caries Stockholm
• Utagerande problembeteende
• Boktips
• Filmtips
• Humor
• Stipendier att söka
• Nyblivna specialister
• GDPR
• Barntandvårdsdagar 2019
• Kurs för tandsköterskor i pedodonti
• Övertandläkartjänst
• Nyttiga länkar

Nummer 2 – 2017

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• A Southern View for Children’s Smiles
• Barntandvårdsdagarna i Örebro
• Avhandlingsreferat Johanna Norderyd
• Avhandlingsreferat Anna Oldin
• Boktips
• Blivande kollegor
• Nybliven specialist
• Vårmöte 2018 i Umeå
• IADH 2018
• Nyttiga länkar

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nummer 2, 2017

 

Nummer 1 – 2017

Bladet

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Hälsovägledare i tandvården
• Avhandlingsreferat – LKG
• Vårmötet
• ST-utbildning i Tromsø
• International cleft congress
• Kognitiv bettendeterapi
• Stipendier att söka
• Boktips
• Debatt & Synpunkter
• Blivande kollegor
• Nya kollegor
• Nyttiga länkar
• Barntandvårdsdagar 2017

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 1 2017

Nummer 2 – 2016

Barntandlbl_2_2016

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Barn i asylprocessen
• Vårmötet 2016
• Forskningskvalitet
• IADT i Brisbane
• Tandläkare i Härjedalen
• Avhandling Therese Kvist
• Boktips
• Blivande kollegor
• Nyblivna specialister
• Vårmöte 2017
• Barntandvårdsdagar 2017
• Nyttiga länkar

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet 2016 nr 2