Barntandläkarbladet

Barntandläkarbladet är Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad som utkommer två gånger per år. Från och med 2014 ges Barntandläkarbladet ut helt digital och kan laddas hem här.

Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018 

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Regleringen av specialiseringstjänstgöring
• Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping
• ST i Sverige
• ST-tandläkare
• Nyblivna specialister
• Autotransplantation i Falun
• Regenerativ behandling
• Er:YAG laser in dentistry
• Barntandvårdsdagar 2018
• Riksstämman
• Global Summit on Early Childhood Caries
• Rapport från EAPD 2018
• Rapport från IADH, 2018
• Boktips
• Julhumor
• Nyttiga länkar

 

 

Nummer 1 – 2018

 

Barntandlbl_1_2018

Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2018

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Vårmötet
• Smärtkonferens
• Nationellt sam-seminarium
• Köpenhamnssymposiet
• Smile Foundation Sydafrika
• Våld i nära relationer
• Sällsynta diagnoser
• Stop Caries Stockholm
• Utagerande problembeteende
• Boktips
• Filmtips
• Humor
• Stipendier att söka
• Nyblivna specialister
• GDPR
• Barntandvårdsdagar 2019
• Kurs för tandsköterskor i pedodonti
• Övertandläkartjänst
• Nyttiga länkar