Nummer 1 – 2016

Barntandlbl_1_2016 bild

Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2016

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Hej Jämtland –Härjedalen
• Amelogenesis
• Mitt liv som pensionär
• IAPD 2015 i Glasgow
• Traumasymposium
• Boktips
• Blivande kollegor
• Nyblivna specialister
• Stipendier att söka
• Barn i asylprocessen
• Mer än tänder
• Nyttiga länkar