Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018 

Innehåll:

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Regleringen av specialiseringstjänstgöring
• Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping
• ST i Sverige
• ST-tandläkare
• Nyblivna specialister
• Autotransplantation i Falun
• Regenerativ behandling
• Er:YAG laser in dentistry
• Barntandvårdsdagar 2018
• Riksstämman
• Global Summit on Early Childhood Caries
• Rapport från EAPD 2018
• Rapport från IADH, 2018
• Boktips
• Julhumor
• Nyttiga länkar