Nummer 1 – 2014

Barntandlbl_1_2014

• Styrelsen
• Sektionerna
• Från redaktionen
• Kalendarium
• Nästa nummer
• Ordföranden har ordet
• Sektionerna rapporterar
• Vårmötet
• Tromsø
• Grundutbildningen i Göteborg
• Blivande kollegor
• Efterlysning
• Avhandlingsreferat H Isaksson
• Avhandlingsreferat M Rythén
• Boktips
• Stipendier att söka
• Fler stipendier
• Nyttiga länkar

Läs hela Barntandläkarbladet nr 1, 2014 (pdf)