Nationellt forum för odontologisk forskning 25-26/4 2016

Inbjudan Nationellt forum för odontologisk forskning 2016

Välkommen att delta på Nationellt forum för odontologisk forskning, 25-26/4 i Malmö

Målet för odontologisk forskning är en god oral hälsa i befolkningen. Forskningen behövs för att förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom, för att ta fram effektiva metoder för att förebygga och behandla, och forskning behövs också för att utvärdera behandlingsmetoder så att patienter får bästa möjliga vård. För att nå hit behöver alla som är verksamma inom tandvården samverka – tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Konferensen är ett viktigt steg i att öka samverkan och Svenska Tandläkare-Sällskapet hälsar alla med intresse för forskning och utveckling varmt välkomna till Malmö i april.

Sista anmälningsdag är 25 mars. Mer information på www.tandlakarforbundet.se/forskningskonferensen

Framtidens munhälsa börjar nu!