Barntandvårdsdagar 2016

Barntandvårdsdagarna 2016 kommer tyvärr att ställas in. Svenska pedodontiföreningen har tagit beslut att anordna en endagskonferens i Stockholm torsdagen den 22 september 2016 om ensamkommande flyktingbarn och deras rättigheter och prioriteringar inom tandvården. Detta pga den rådande flyktingkrisen och det vårdtryck som blir både inom hälsa- och sjukvården och tandvården.

Vi hoppas att ni har överseende med detta. Barntandvårdsdagarna kommer att komma tillbaka i vanlig ordning 2017.