Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet”

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården”.

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra som i sitt dagliga arbete möter barn och bedömer deras mognad.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-22