Vårmöte 2014

Missa inte årets vårmöte!

15-16 maj Ystad Saltsjöbad

Huvudtema: Kvalitetsregister

Tema fredag; bettfysiologiska aspekter på barn- och ungdomstandvård

Välkomna!