Tandhälsoregister för barn och ungdom!

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.

Tandvårdsutredningen (SOU 2015:76) från augusti förra året pekar på att kunskapsunderlaget när det gäller barn och ungas tandhälsa är otillräcklig.
Läs mer här!