Aktuellt

Barntandvårdsdagar 2019 i Borås

Välkomna till Barntandvårdsdagar i Borås 26-27 september 2019 Program 2019 BTV-dagarna Gunilla Klingbergs föreläsning Larisa Krekmanovas föreläsning Therese Kvist och Stefan Rune – föreläsning

Läs mer

Nummer 2 – 2018

Klicka här för att läsa hela Barntandläkarbladet nr 2, 2018  Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Regleringen av specialiseringstjänstgöring • Nationellt ST sam-seminarium, Jönköping • ST i Sverige • ST-tandläkare • Nyblivna specialister • Autotransplantation i Falun • Regenerativ behandling

Läs mer

Nummer 1 – 2018

  Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2018 Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Smärtkonferens • Nationellt sam-seminarium • Köpenhamnssymposiet • Smile Foundation Sydafrika • Våld i nära relationer • Sällsynta diagnoser • Stop Caries Stockholm

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2018 i Ronneby

20-21 september 2018 Tema: Småbarnskaries i kliniken – barnet, föräldrar och media Torsdag 20 september:  Det lilla barnets hälsa – Är tänder viktiga? Anita Alm, Odont. Dr., Skövde Kariesprevention – ska vi göra som vi alltid gjort eller måste vi tänka nytt? Maria Anderson, övertdl., Med. Dr.Ida Brännemo, övertdl., Stockholm Barn, ungdomar, föräldrar och internet –

Läs mer

Nummer 2 – 2017

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • A Southern View for Children’s Smiles • Barntandvårdsdagarna i Örebro • Avhandlingsreferat Johanna Norderyd • Avhandlingsreferat Anna Oldin • Boktips • Blivande kollegor • Nybliven specialist • Vårmöte 2018 i Umeå • IADH 2018 •

Läs mer