Aktuellt

Barntandvårdsdagar 2000 i Malmö

Lokal: Europaporten, Stadiongatan, Malmö Moderator: Tandvårdschef Carina Mohlin, Folktandvården Skåne Mål: Att öka kunskaperna om och förståelsen för våra tonårspatienter och därigenom bättre kunna påverka attityder och beteenden på ett för tandhälsan positivt sätt. Fredag 22 september Dagens unga – morgondagens vuxna. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Thomas Fürth, docent, forskningschef, Kairos’ Future AB, Stockholm Från

Läs mer

Barntandvårdsdagar 1999 i Västerås

Moderator: Tandvårdsdirektör Bo Rangmar Fredag 24 september kl 9.00 – 18.00 Kronisk sjukdom, Professor Göran Dahllöf, Stockholm DAMP och närliggande problem, Överläkare Lars Norén, Västerås Kronisk sjukdom – en nulägesbeskrivning, Docent Torsten Berg, Västerås Fina Gadden, Tandvårdsdir Bo Rangmar, Västerås Bite-wing bilder. Ja eller nej?, Docent Ingegerd Mejàre Stockholm Laga eller inte laga mjölktänder? Odont Dr Margaret

Läs mer