Barntandvårdsdagar 2000 i Malmö

Lokal: Europaporten, Stadiongatan, Malmö
Moderator: Tandvårdschef Carina Mohlin, Folktandvården Skåne
Mål: Att öka kunskaperna om och förståelsen för våra tonårspatienter och därigenom bättre kunna påverka attityder och beteenden på ett för tandhälsan positivt sätt.

Fredag 22 september

  • Dagens unga – morgondagens vuxna. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Thomas Fürth, docent, forskningschef, Kairos’ Future AB, Stockholm
  • Från välling till Cola. Carina Trägårdh, dietist, Hofterup
  • Brådmogna ungdomar och ungdomliga vuxna. Kommunikation som möjlighet och hinder. Mats Trondman, docent, kultursociolog och ungdomsforskare, Malmö
  • Ungdomars hälsa och hälsobeteenden. Docent Sven Bremberg, Centrum för barn och ungdomshälsa, Stockholm

Lördag 23 september

  • Hål? Det fixar tandläkar´n! Carina Källestål, odontdr, t f lektor, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå
  • Gingivit/parodontit i tonåren – förekomst, risk och behandling. Ola Norderyd, odontdr, Odontologiska Institutionen, Jönköping
  • Föreläsning av Danisco Sweeteners. Huvudsponsor av Barntandvårdsdagarna 2000
  • Rökning, snusning och tobaksvanornas relation till munslemhinneförändringar. Gunilla Andersson, docent, Tandvårdshögskolan, Malmö

Barntandvårdsdagar 2000– återigen en succé!