Aktuellt

Nationellt forum för odontologisk forskning 25-26/4 2016

Inbjudan Nationellt forum för odontologisk forskning 2016 Välkommen att delta på Nationellt forum för odontologisk forskning, 25-26/4 i Malmö Målet för odontologisk forskning är en god oral hälsa i befolkningen. Forskningen behövs för att förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom, för att ta fram effektiva metoder för att förebygga och behandla, och forskning behövs också

Läs mer

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet”

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården”. Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2015 i Kalmar

Moderator: Tandvårdschef Anders Nylander, Kalmar Torsdag 24/9 2015: Tidig upptäckt – det är bara barn, Professor Gunilla Klingberg, Malmö Tidig upptäckt – karies hos det lilla barnet, Odont. dr. Margaret Grindefjord, Stockholm Varför kommer inte tänderna fram? – Retention av hörntänder och molarer, Docent Heidrun Kjellberg, Lund Vad är det vi ser? -Avvikelser i tandens mineralisering, Odont.

Läs mer

Nummer 1 – 2015

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Debatt och synpunkter • Vårmötet 2015 • Malmö Utbildningen • TAKO-senteret i Oslo • Privata Pedodontister • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Julordlek med svar • Barntandvårdsdagar 2015 • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet nr

Läs mer

Nummer 2 – 2014

•  Styrelsen •  Sektionerna •  Från redaktionen •  Kalendarium •  Nästa nummer •  Ordföranden har ordet •  Sektionerna rapporterar •  Med en passion för barntandvård •  EAPD 2014- Sopot •  Kom HIT-projektet •  Barntandvårdsdagarna i Karlstad •  Jens “still going strong” •  Rapport från IADH:s kongress •  Linda Rosén och hjärtebarn •  Föreningens hemsida!!! • 

Läs mer

Nummer 1 – 2014

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Tromsø • Grundutbildningen i Göteborg • Blivande kollegor • Efterlysning • Avhandlingsreferat H Isaksson • Avhandlingsreferat M Rythén • Boktips • Stipendier att söka • Fler stipendier • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet

Läs mer