Aktuellt

Barntandvårdsdagar 2015 i Kalmar

Moderator: Tandvårdschef Anders Nylander, Kalmar Torsdag 24/9 2015: Tidig upptäckt – det är bara barn, Professor Gunilla Klingberg, Malmö Tidig upptäckt – karies hos det lilla barnet, Odont. dr. Margaret Grindefjord, Stockholm Varför kommer inte tänderna fram? – Retention av hörntänder och molarer, Docent Heidrun Kjellberg, Lund Vad är det vi ser? -Avvikelser i tandens mineralisering, Odont.

Läs mer

Nummer 1 – 2015

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Debatt och synpunkter • Vårmötet 2015 • Malmö Utbildningen • TAKO-senteret i Oslo • Privata Pedodontister • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Julordlek med svar • Barntandvårdsdagar 2015 • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet nr

Läs mer

Nummer 2 – 2014

•  Styrelsen •  Sektionerna •  Från redaktionen •  Kalendarium •  Nästa nummer •  Ordföranden har ordet •  Sektionerna rapporterar •  Med en passion för barntandvård •  EAPD 2014- Sopot •  Kom HIT-projektet •  Barntandvårdsdagarna i Karlstad •  Jens “still going strong” •  Rapport från IADH:s kongress •  Linda Rosén och hjärtebarn •  Föreningens hemsida!!! • 

Läs mer

Nummer 1 – 2014

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Vårmötet • Tromsø • Grundutbildningen i Göteborg • Blivande kollegor • Efterlysning • Avhandlingsreferat H Isaksson • Avhandlingsreferat M Rythén • Boktips • Stipendier att söka • Fler stipendier • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet

Läs mer

Kongresser och disputationer

Kongresser/konferenser IADH 23-26 september 2020, Acapulco (INSTÄLLT) IAPD kongress (digital) 10-13 juni 2021 -digitala föreläsningar tillgängliga upp till 6 månader efter kongress IADR General session 21-24 juli 2021 (digital) Digitala barntandvårdsdagen, Linköping streaming studio, 23 september 2021 NFH Symposium Stockholm 27-28 januari 2022 Pedodontiföreningens Vårmöte 24-25 mars 2022, Tylösand, Anmälan Vårmöte 2022 Tylösand IADT kongress

Läs mer

Nummer 2 – 2013

Från redaktionen På gång… Ordforande har ordet Rapport från Riksstämman Barntandvårdsdagarna 2013 Presentation ST-tandläkare Halvtidsrapport—Johanna Norderyd Rapport från sektionerna Down syndrom och parodontal hälsa Rapport från sektionerna Malmö-Zagreb-Malmö Minnesord   Läs hela Barntandläkarbladet (pdf)

Läs mer

Nummer 1 – 2013

Nummer 1 – 2013 av Barntandläkarbladet med ny information för alla intresserade av barntandvård. På gång Från redaktionen Ordförande har ordet Anna-Lena Hallonsten Rapport från sektionerna Presentation ST-tandläkare Från pedodontist till TePe-specialist Rapport från sektionerna Vårmötet Autoreferat: Oral hälsa och JIA Presentation ST-tandläkare Smartare än en femteklassare Att verka där behovet är som störst Fyrtio år

Läs mer

Vårmöte 2014

Missa inte årets vårmöte! 15-16 maj Ystad Saltsjöbad Huvudtema: Kvalitetsregister Tema fredag; bettfysiologiska aspekter på barn- och ungdomstandvård Välkomna!

Läs mer