Aktuellt

20 jun

Tandhälsoregister för barn och ungdom!

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret. Tandvårdsutredningen (SOU 2015:76) från augusti förra året pekar på att kunskapsunderlaget när det gäller barn och ungas tandhälsa är otillräcklig. Läs mer här!    

Read More

Nummer 1 – 2016

Klicka här för att läsa Barntandläkarbladet nr 1 2016 Innehåll: • Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Hej Jämtland –Härjedalen • Amelogenesis • Mitt liv som pensionär • IAPD 2015 i Glasgow • Traumasymposium • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2016

Barntandvårdsdagarna 2016 kommer att ställas in. Svenska pedodontiföreningen anordnar en endagskonferens i Stockholm torsdagen den 22 september 2016 om ensamkommande flyktingbarn och deras rättigheter och prioriteringar inom tandvården. Detta pga den rådande flyktingkrisen och det vårdtryck som blir både inom hälsa- och sjukvården och tandvården.
Vi hoppas att ni har överseende med detta. Barntandvårdsdagarna kommer att komma tillbaka i vanlig ordning 2017.

Läs mer

Nationellt forum för odontologisk forskning 25-26/4 2016

Inbjudan Nationellt forum för odontologisk forskning 2016 Välkommen att delta på Nationellt forum för odontologisk forskning, 25-26/4 i Malmö Målet för odontologisk forskning är en god oral hälsa i befolkningen. Forskningen behövs för att förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom, för att ta fram effektiva metoder för att förebygga och behandla, och forskning behövs också

Läs mer

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet”

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården”. Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2015 i Kalmar

Moderator: Tandvårdschef Anders Nylander, Kalmar Torsdag 24/9 2015: Tidig upptäckt – det är bara barn, Professor Gunilla Klingberg, Malmö Tidig upptäckt – karies hos det lilla barnet, Odont. dr. Margaret Grindefjord, Stockholm Varför kommer inte tänderna fram? – Retention av hörntänder och molarer, Docent Heidrun Kjellberg, Lund Vad är det vi ser? -Avvikelser i tandens mineralisering, Odont.

Läs mer

Nummer 1 – 2015

• Styrelsen • Sektionerna • Från redaktionen • Kalendarium • Nästa nummer • Ordföranden har ordet • Sektionerna rapporterar • Debatt och synpunkter • Vårmötet 2015 • Malmö Utbildningen • TAKO-senteret i Oslo • Privata Pedodontister • Boktips • Blivande kollegor • Nyblivna specialister • Julordlek med svar • Barntandvårdsdagar 2015 • Nyttiga länkar Läs hela Barntandläkarbladet nr

Läs mer