Barntandvårdsdagar 2015 i Kalmar

Moderator: Tandvårdschef Anders Nylander, Kalmar

Torsdag 24/9 2015:

Tidig upptäckt – det är bara barn, Professor Gunilla Klingberg, Malmö
Tidig upptäckt – karies hos det lilla barnet, Odont. dr. Margaret Grindefjord, Stockholm
Varför kommer inte tänderna fram? – Retention av hörntänder och molarer, Docent Heidrun Kjellberg, Lund
Vad är det vi ser? -Avvikelser i tandens mineralisering, Odont. dr. Nina Sabel, Göteborg

 

Fredag 25/9 2015:

Våld i nära relation – en angelägenhet för alla, ST-tandläkare Therese Kvist
En inspirations stand-up om erfarenheter inom vården, Komiker Ann Westin