Vårmöte 24-25 mars 2022

SAVE THE DATE
Svenska Pedodontiföreningens
VÅRMÖTE 2022 i Tylösand
med temat ”Barnens rätt i vården”
torsdagen och fredagen 24 – 25 mars