Barntandvårdsdagar 1999 i Västerås

Moderator: Tandvårdsdirektör Bo Rangmar

Fredag 24 september kl 9.00 – 18.00

  • Kronisk sjukdom, Professor Göran Dahllöf, Stockholm
  • DAMP och närliggande problem, Överläkare Lars Norén, Västerås
  • Kronisk sjukdom – en nulägesbeskrivning, Docent Torsten Berg, Västerås
  • Fina Gadden, Tandvårdsdir Bo Rangmar, Västerås
  • Bite-wing bilder. Ja eller nej?, Docent Ingegerd Mejàre Stockholm
  • Laga eller inte laga mjölktänder? Odont Dr Margaret Grindefjord, Stockholm
  • Dentalvarubranschen informerar
  • Bedövning. Ja eller nej? Gör vi allt vi kan för att arbeta smärtfritt? Odont Dr Gunilla Klingberg, Göteborg

Lördag 25 september kl 8.30 – 12.00

  • Antibiotika till barn och ungdom– varför, vad, när och hur? Lektor Jens Kølsen Petersen, Århus
  • Vad vet vi idag om den kariesförebyggande effekten hos fluorlacker, xylitol och klorhexidin? Docent Lars G Petersson, Halmstad. Odont Dr Margret Grindefjord, Stockholm

 

Barntandvårdsdagarna drog rekordpublik!