Barntandvårdsdagar 2005 i Stockholm

Lokal: München-Bryggeriet
Moderator: VD Angeles Bermudez-Svankvist

Tema: Tandhälsa & socioekonomi 

Fredag den 23 september kl 08.00 – 16.30

Spelar de sociala normerna någon roll?

 • Uppväxtvillkor och hälsa hos svenska barn
  Docent Anders Hjern, Stockholm
 • Invandrarfamiljen i tandvården
  Gymnasielärare Anna Melle, Huskvarna
 • Krav på tandvården, kompetenser/fördelning av vårduppgifter
  Bitr tandvårdsdirektör Ola Fernberg, Örebro

Vem har hålen och vad gör vi åt det?

 • Tandhälsovård i multikulturell miljö – Rosengårdsprojektet
  Professor Lars Matsson, Malmö
 • Hur fördelar vi pengar och resurser inom barntandvården?
  Övertandläkare, odont dr Agneta Robertson, Göteborg
 • 19-åringens tandhälsa – har föräldrarnas bakgrund någon betydelse?
  Övertandläkare Annika Julihn, Skövde

MAMMA MIA! på Cirkus

Lördag den 24 september kl 08.30 – 13.00

Rik och rund eller fattig och sund?

 • Varför vill vi veta om levnadsvanor i olika socioekonomiska områden?
  Nutritionist Eva Callmer, chef för CTN, Stockholm
 • Mat, övervikt och klass, går det att minska skillnaderna?
  Skolhälsovårdsöverläkare Görel Bråkenhielm, Stockholm
 • Kost, tänder och välfärdsbrister
  Tandläkare AnnMarie Olhede, chef för TOU, Stockholm
  Övertandläkare, odont dr Margaret Grindefjord, Stockholm
 • Prevention på alla nivåer
  Medarbetare, Folktandvården Stockholm
 • Mångfald!
  VD Angeles Bermudez-Svankvist, Stockholm