Barntandvårdsdagen 2021 (digital)

“Barntandvårdsdagarna 2021” blir en digital barntandvårdsdag utifrån det aktuella pandemiläget.

Välkommen till Digitala Barntandvårdsdagen 2021 via Linköping Streaming Studio
med temat “På kariesfronten – vad nytt?”

Program

Åhörarkopior Hans Östholm
Åhörarkopior Pernilla Lif Holgersson
Åhörarkopior Ida Brännemo
Åhörarkopior Caroline Blomma
Åhörarkopior Annika Julihn
Åhörarkopior Anida Fägerstad
Åhörarkopior Marie Norman
Åhörarkopior Alfheidur Astvaldsdottir