Barntandvårdsdagar 2011 i Växjö

Lokal: Växjö Konserthus
Moderator: 
Tandvårdsdirektör Annika Kahlmeter
Tema: Prevention – för barnets bästa

Torsdag den 22 september kl 08.50 – 17.45

Smärta – rädsla

  • Hur kan vi bedöma och behandla barns smärta i tandvården? Med dr Stefan Nilsson, Göteborg
  • Varför blir vissa barn tandvårdsrädda? Fil dr Jesper Lundgren, Göteborg

Oral hälsa

  • Hur uppfattar och prioriterar ungdomar sin munhälsa? Doc Anna-Lena Östberg, Göteborg
  • Mångfald och balans – vad har det med prevention att göra? Prof Svante Twetman, Halmstad

Fredag den 23 september kl 08.30 – 12.30

Allmän hälsa

  • Skolans betydelse för barn och ungas hälsa Fil dr Ylva Almquist/CHESS, Stockholm
  • Hälsa, kost och motion Boxare, författare Paolo Roberto, Stockholm