Barntandvårdsdagar 2012 i Tylösand

Barntandvårdsdagar 2012 i Tylösand

Lokal: Hotell Tylösand
Moderator: Gunilla Swanholm
Tema: “Var så god och skölj – Evidensbaserad information i vardagen”

Torsdag den 20 september kl. 08.50 – 17.30

Riskvärdering

  • Varför är det viktigt med evidensbaserad kunskap? Ingegerd Mejàre
  • Riskvärdering – är det bättre än att chansa? Gunnel Hänsel-Petersson

Omhändertagande

 

Fredag den 21 september kl 8.30 – 12.30

Omhändertagande

Nationella riktlinjer för vuxentandvård Karies;

  • Något för de ännu inte vuxna? Dan Ericson
  • Varför gör de inte som vi säger? Karin Sjögren