Fokusdag 2016

Barn i asylprocess – nya utmaningar i tandvården, Stockholm

Socialt utsatta barns hälsa. Stefan Kling, barnläkare, skolöverläkare, Malmö
Barn och trauma Guhn Godani, leg. psykolog, psykoterapeut. Kris och traumacenter, Stockholm
Ensamkommande barn Maj Fagerlund -Barns och ungas röster. Barnombudsmannen
Forskningsbevis på asylsökande Hannah Bradby, barns hälso-och tandvårdsstatus professor, Uppsala och behov och Sarah Hamed, tandläkare. Uppsala
Vårdstrategier i barntandvården – Hur prioriterar vi? Gunilla Klingberg Professor, Malmö