Barntandvårdsdagar

Svenska Pedodontiföreningen arrangerar varje år i september Barntandvårdsdagar. Det är en konferens som riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar inom tandvården. Konferensen är den största årligen återkommande utbildningsaktiviteten inom området och förmedlar aktuell och viktig kunskap om barn- och ungdomstandvård. Annons om Barntandvårdsdagar kommer på föreningens hemsida samt i Tandläkartidningen, Tandhygienisttidningen och tidningen Tandsköterskan.